ES Projektai

UAB „JANOLEX“ įgyvendina projektą „UAB „JANOLEX“ investicijos į gamybos skaitmeninimą “, Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0085, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas - 2 370 413,00 €, skirtas finansavimas - 829 644,55 €). Projekto trukmė nuo 2020 m. gruodžio 4 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto tikslas - įdiegti automatinę įrangą su skaitmeninėmis technologijomis taip išplečiant įmonės gamybinius pajėgumus, kurie padidins darbuotojų produktyvumą, padės sukurti didesnę pridėtinę vertę, o kartu ir darbo našumą.

Projektu planuojama išspręsti šias pagrindines problemas:

- maži gamybiniai pajėgumai. Su turima įranga įmonė nėra pajėgi aptarnauti daugiau užsakymų;

- darbo jėgos trūkumas. Įmonės gamybiniai procesai nėra pilnai automatizuoti, dėl to reikalinga nemažai rankinio darbo. Esant darbo jėgos trūkumui susiduriama su problema, kad nėra galimybių pagaminti reikiamo kiekio produkcijos per nustatytus gamybos terminus.